Bfr. Bojen 12

 

Bostadsföreningen ligger på Kungsholmen 137-139 mitt i Stockholm.

Föreningen har tillgång till en gård som består av ett område som nästan till hälften består av rent synligt bergmed få möjligheter till aktiviteter. Stora delar ligger på en högre nivå som är svår att nå utan att behöva klättra på berget.

 

Illustration för vattentrappa.

 

Levande gårdar

Förslag till möjliga åtgärder.

Trappor på olika nivåer.

Trappor utformas som kommunikation och mötesplatser.

Lek och sandlådor.

Små lekstugor som är demonterbara.

 

Sittbänkar

Grillplats

Vattenlek

Vattentrappa som skapar bra miljö för grönska och småfåglar.

Terassodling, om någon vill, i liten skala på snedberget.

Ett trevligt cykelhus med torn och flagga för inspiration

 

Illustration för trappan.

 

Aktuell ritning för projektet.

 

<<Tillbaka