Montessoriskolan Droppen

 

 

Nybyggand av kretsloppshus till montessoriskolan Droppen i Haparanda. En byggnad med hönshus, torrdass, kompost och växthus.

 

 

Huset ligger ingrävt i en jordkulle, som även blir en fin lekbacke för barnen, med pulka på vintern och rutschbana på sommaren. På kullems topp står ett torn att klättra i. Vattnet rinner genom en vattentrappa från kullens topp och tas om hand i en liten damm.

<< Tillbaka