Enevold Arkitekter AB Enevold Besiktningar
Ny, om- och tillbyggnader
 • från skiss till färdigt projekt
 • inredningar
 • renoveringar
 • huskonstruktioner
 • vindvåningar
Erbjuder följande tjänster:
 • Besiktningar
 • Överlåtelsebesiktningar; av SBR godkänd besiktningarman
 • Energideklarationer; certifierad av Swedcert
Vi hjälper till att ordna så att kundens projekt ros i land på bästa sätt genom:
 • projektledning
 • hjälp med entreprenörs-kontakter och upphandling
 • kontrakt/beställning
 • byggmöten under byggtiden
 • ekonomistyrning