Från tanke till verklighet
 
Vår breda kompetens gör att vi åtar oss många olika sorters uppdrag.
- Nybyggnad av hus
- Om och tillbyggnad av äldre byggnader.
- Planera om kök och andra funktioner i hemmet eller på arbetsplatsen.
- Inredning
- Färgsättningar
- Bygglovshandlingar och kontakter med myndigheter.
- Kvalitetsansvar enligt nivå K
- Projektledning och uppföljning av projekt.
- Kostnadskalkyler
- Konstruktionsritningar och beräkningar